vkadri.com http://vkadri.com ua http://km.vkadri.com http://km.vkadri.com ВКадрі.ком QCMS <![CDATA[UA: ПОДІЛЛЯ: Пожежа на Хмельниччині: вогонь знищив 30 тисяч тонн соломи]]> http://km.vkadri.com/video/ua-podillya-pogega-na-hmelnychchyni-vohon-znyshchyv-30-tysiach-tonn-solomy.html http://km.vkadri.com/video/ua-podillya-pogega-na-hmelnychchyni-vohon-znyshchyv-30-tysiach-tonn-solomy.html Хмельницький ]]> Wed, 01 Apr 2020 13:04:49 +0300 <![CDATA[DSNSKHM: Рятувальники продовжують здійснювати дезінфекцію вулиць та місць масового скупчення людей]]> http://km.vkadri.com/video/dsnskhm-riatuvalnyky-prodovguyut-zdiisnyuvaty-dezinfektsiyu-vulyts-ta-mists-masovoho-skupchennia-lyudei.html http://km.vkadri.com/video/dsnskhm-riatuvalnyky-prodovguyut-zdiisnyuvaty-dezinfektsiyu-vulyts-ta-mists-masovoho-skupchennia-lyudei.html Хмельницький ]]> Wed, 01 Apr 2020 12:31:47 +0300 <![CDATA[UA: ПОДІЛЛЯ: ТЕМА ДНЯ 31 03 2020 ''Сімейні лікарі: робота в умовах карантину'']]> http://km.vkadri.com/video/ua-podillya-tema-dnya-31-03-2020-simeini-likari-robota-v-umovakh-karantynu.html http://km.vkadri.com/video/ua-podillya-tema-dnya-31-03-2020-simeini-likari-robota-v-umovakh-karantynu.html Хмельницький ]]> Wed, 01 Apr 2020 11:28:47 +0300 <![CDATA[Телеканал Ексклюзив: Диванно-карантинні розваги]]> http://km.vkadri.com/video/telekanal-eksklyuzyv-dyvanno-karantynni-rozvahy.html http://km.vkadri.com/video/telekanal-eksklyuzyv-dyvanno-karantynni-rozvahy.html Хмельницький ]]> Wed, 01 Apr 2020 09:54:59 +0300 <![CDATA[Телеканал Ексклюзив: Продукти для одиноких хмельничан]]> http://km.vkadri.com/video/telekanal-eksklyuzyv-produkty-dlia-odynokykh-khmelnychan.html http://km.vkadri.com/video/telekanal-eksklyuzyv-produkty-dlia-odynokykh-khmelnychan.html Хмельницький ]]> Wed, 01 Apr 2020 09:54:59 +0300 <![CDATA[Телеканал Ексклюзив: Нове обладнання для шкіл]]> http://km.vkadri.com/video/telekanal-eksklyuzyv-nove-obladnannia-dlia-shkil.html http://km.vkadri.com/video/telekanal-eksklyuzyv-nove-obladnannia-dlia-shkil.html Хмельницький ]]> Wed, 01 Apr 2020 09:54:59 +0300 <![CDATA[Телеканал Ексклюзив: Ринку землі - бути]]> http://km.vkadri.com/video/telekanal-eksklyuzyv-rynku-zemli-buty.html http://km.vkadri.com/video/telekanal-eksklyuzyv-rynku-zemli-buty.html Хмельницький ]]> Wed, 01 Apr 2020 09:54:59 +0300 <![CDATA[Телеканал Ексклюзив: Ізоляція на Буковині]]> http://km.vkadri.com/video/telekanal-eksklyuzyv-izoliatsiia-na-bukovyni.html http://km.vkadri.com/video/telekanal-eksklyuzyv-izoliatsiia-na-bukovyni.html Хмельницький ]]> Wed, 01 Apr 2020 09:54:58 +0300 <![CDATA[DSNSKHM: На Хмельниччині рятувальники ліквідували масштабну пожежу скиртованої соломи]]> http://km.vkadri.com/video/dsnskhm-na-hmelnychchyni-riatuvalnyky-likviduvaly-masshtabnu-pogegu-skyrtovanoi-solomy.html http://km.vkadri.com/video/dsnskhm-na-hmelnychchyni-riatuvalnyky-likviduvaly-masshtabnu-pogegu-skyrtovanoi-solomy.html Хмельницький ]]> Wed, 01 Apr 2020 09:54:56 +0300 <![CDATA[TV7plus Телеканал Хмельницького. Україна: ТВ7+. Головні новини Хмельниччини від 31 березня.]]> http://km.vkadri.com/video/tv7plus-telekanal-hmelnytskoho-ukraina-tv7-holovni-novyny-hmelnychchyny-vid-31-bereznia.html http://km.vkadri.com/video/tv7plus-telekanal-hmelnytskoho-ukraina-tv7-holovni-novyny-hmelnychchyny-vid-31-bereznia.html Хмельницький ]]> Wed, 01 Apr 2020 02:39:35 +0300 <![CDATA[Є Новини Хмельницького YeUa: Священники на пікапах їздили у м. Хмельницький / Новини Хмельницького]]> http://km.vkadri.com/video/ye-novyny-hmelnytskoho-yeua-sviashchennyky-na-pikapakh-izdyly-u-m-hmelnytskyi-novyny-hmelnytskoho.html http://km.vkadri.com/video/ye-novyny-hmelnytskoho-yeua-sviashchennyky-na-pikapakh-izdyly-u-m-hmelnytskyi-novyny-hmelnytskoho.html Хмельницький ]]> Tue, 31 Mar 2020 20:58:35 +0300 <![CDATA[TV7plus Телеканал Хмельницького. Україна: ТВ7+. Програма “Служба 101″ Випуск 43]]> http://km.vkadri.com/video/tv7plus-telekanal-hmelnytskoho-ukraina-tv7-prohrama-slugba-101-vypusk-43.html http://km.vkadri.com/video/tv7plus-telekanal-hmelnytskoho-ukraina-tv7-prohrama-slugba-101-vypusk-43.html Хмельницький ]]> Tue, 31 Mar 2020 20:58:34 +0300 <![CDATA[TV7plus Телеканал Хмельницького. Україна: ТВ7+. Вночі та в масках: Верховна Рада ухвалила закон про ринок землі.]]> http://km.vkadri.com/video/tv7plus-telekanal-hmelnytskoho-ukraina-tv7-vnochi-ta-v-maskakh-verkhovna-rada-ukhvalyla-zakon-pro-rynok-zemli.html http://km.vkadri.com/video/tv7plus-telekanal-hmelnytskoho-ukraina-tv7-vnochi-ta-v-maskakh-verkhovna-rada-ukhvalyla-zakon-pro-rynok-zemli.html Хмельницький ]]> Tue, 31 Mar 2020 20:58:33 +0300 <![CDATA[TV7plus Телеканал Хмельницького. Україна: ТВ7+. Диванно-карантинні розваги – огляд найпоширеніших інтерактивних забав]]> http://km.vkadri.com/video/tv7plus-telekanal-hmelnytskoho-ukraina-tv7-dyvanno-karantynni-rozvahy-ohliad-naiposhyrenishykh-interaktyvnykh-zabav.html http://km.vkadri.com/video/tv7plus-telekanal-hmelnytskoho-ukraina-tv7-dyvanno-karantynni-rozvahy-ohliad-naiposhyrenishykh-interaktyvnykh-zabav.html Хмельницький ]]> Tue, 31 Mar 2020 20:58:31 +0300 <![CDATA[33tvchannel: Випуск новин за 31.03.20: Депутати дозволи продавати землю, українцям простіше стати «безробітним»]]> http://km.vkadri.com/video/33tvchannel-vypusk-novyn-za-31-03-20-deputaty-dozvoly-prodavaty-zemlyu-ukraintsiam-prostishe-staty-bezrobitnym.html http://km.vkadri.com/video/33tvchannel-vypusk-novyn-za-31-03-20-deputaty-dozvoly-prodavaty-zemlyu-ukraintsiam-prostishe-staty-bezrobitnym.html Хмельницький ]]> Tue, 31 Mar 2020 19:56:20 +0300 <![CDATA[UA: ПОДІЛЛЯ: 31.03.2020. Новини. 19:00]]> http://km.vkadri.com/video/ua-podillya-31-03-2020-novyny-19-00.html http://km.vkadri.com/video/ua-podillya-31-03-2020-novyny-19-00.html Хмельницький ]]> Tue, 31 Mar 2020 19:56:12 +0300 <![CDATA[МТРК МІСТО: Поради психолога: Організація особистого простору в період карантину]]> http://km.vkadri.com/video/mtrk-misto-porady-psykholoha-orhanizatsiia-osobystoho-prostoru-v-period-karantynu.html http://km.vkadri.com/video/mtrk-misto-porady-psykholoha-orhanizatsiia-osobystoho-prostoru-v-period-karantynu.html Хмельницький ]]> Tue, 31 Mar 2020 19:25:23 +0300 <![CDATA[МТРК МІСТО: Будьте здорові!: Прийом вагітних на час карантину. Що змінилося?]]> http://km.vkadri.com/video/mtrk-misto-budte-zdorovi-pryiom-vahitnykh-na-chas-karantynu-shcho-zminylosia.html http://km.vkadri.com/video/mtrk-misto-budte-zdorovi-pryiom-vahitnykh-na-chas-karantynu-shcho-zminylosia.html Хмельницький ]]> Tue, 31 Mar 2020 19:25:22 +0300 <![CDATA[МТРК МІСТО: У “Родинному затишку” з’являться теплиця і планетарій]]> http://km.vkadri.com/video/mtrk-misto-u-rodynnomu-zatyshku-ziavliatsia-teplytsia-i-planetarii.html http://km.vkadri.com/video/mtrk-misto-u-rodynnomu-zatyshku-ziavliatsia-teplytsia-i-planetarii.html Хмельницький ]]> Tue, 31 Mar 2020 19:25:21 +0300 <![CDATA[МТРК МІСТО: Місто готується до можливого спалаху COVID-19]]> http://km.vkadri.com/video/mtrk-misto-misto-hotuietsia-do-moglyvoho-spalakhu-covid-19.html http://km.vkadri.com/video/mtrk-misto-misto-hotuietsia-do-moglyvoho-spalakhu-covid-19.html Хмельницький ]]> Tue, 31 Mar 2020 19:25:20 +0300